Wet Packs, Wet Sets

ของเปียก คือลักษณะการพบหยดน้ำอยู่ในหรือนอก ซอง (Pouch) ห่อชุด(Set) กล่องอุปกรณ์(Rigid container) เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยๆ ทั่วไปที่มีสาเหตุมาจากหลายประการ

TOPIC FEATURES

Angelic team

2/26/20241 min read

Wet packs, Wet Sets

ของเปียก คือลักษณะการพบหยดน้ำอยู่ในหรือนอก ซอง (Pouch) ห่อชุด(Set) กล่องอุปกรณ์(Rigid container) เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยๆ ทั่วไปที่มีสาเหตุมาจากหลายประการ

ลักษณะที่พบเห็นคือ พบภายหลังการฆ่าเชื้อและมักจะสังเกตเห็นได้เมื่อมีการนำของออกมาจากเครื่องนึ่งหรือเมื่อชุดถูกเปิดใน OR ซึ่งถึงตอนนั้นความชื้นจะเกาะอยู่บนโลหะนานจนเกิดการกัดกร่อนได้ และข้อสำคัญที่สุดคือชุดเซ็ตที่พบจะถือว่าไม่ผ่านการฆ่าเชื้อและไม่สามารถใช้งานได้

หลายครั้งที่ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขด้วยการเพิ่มระยะเวลาในการทำให้เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อทำให้แห้งนานขึ้นในช่วง Dry time แต่ไม่สารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จทั้งหมดเพราะปัจจัยที่มีส่วนร่วมอาจมีมากกว่านั้นมาก เช่น:

  • ชุด set หนัก

  • ชุด set มีวัสดุพลาสติกหรือซิลิโคนอยู่เป็นจำนวนมาก

  • ชุด set มีลักษณะหรือการเตรียมที่เป็นอุปสรรคต่อการทำให้ปราศจากเชื้อ

  • เกี่ยวกับการจัดการโหลด load หรือบรรจุของ (ของหนักอยู่ด้านล่าง) การโหลดแบบผสม mix load จะทำให้ยากขึ้นกว่าเดิม

  • น้ำหนักรวมของอุปกรณ์ที่นำเข้านึ่งฆ่าเชื้อในห้องนึ่ง

  • คุณภาพไอน้ำ steam quality (เช่น ไอน้ำเปียก)

  • รอบการฆ่าเชื้อ (เวลาแห้ง dry time การทำสุญญากาศแบบแยกส่วน ฯลฯ)

  • ระดับการทำสุญญากาศ

ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลว่าจะสามารถจัดการกับความท้าทายในเซ็ตเปียก Wet pack, Wet Sets ได้ดีที่สุดอย่างไร ต่อไปเป็นตัวอย่างการจัดการ คือ

ขั้นตอนแรกคือการบันทึกชุดเปียกแต่ละชุดและให้ตรวจสอบย้อนกลับไปยังเครื่องอบฆ่าเชื้อ ดูรายละเอียดเรื่อง จำนวน ชนิด การจัดเรียงเครื่องมือห่ออุปกรณ์ วันที่ เวลา และค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดค่าต่างๆ ในรอบของการโหลด ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนรอบการทำงานของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไปจากเดิม และควรพิจารณาการแยกชุดที่สำคัญ จัดการการเปลี่ยนส่วนที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าออกของไอน้ำหรือเป็นอุปสรรคต่อการฆ่าเชื้อ หรือสร้างออกแบบคิดรูปแบบการโหลดที่แตกต่างกัน หรือหากมีข้อสงสัยควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องก็อาจช่วยได้อีกทางหนึ่ง

ค้นคว้าเรียบเรียง: สุวิทย์ แว่นเกตุ

อ่านเพิ่มเติม