ABOUT US

Consultant

Angelic team Design Healthcare Solutions เป็นทีมเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุมสำหรับการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อในสถานพยาบาล บริการของเราเป็นมากกว่าการจัดหาผลิตภัณฑ์ เรานำเสนอความเชี่ยวชาญในการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพแผนกปลอดเชื้อส่วนกลาง (CSSD: Central Supply Sterile Department) และหน่วยในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในแผนกส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถให้กับลูกค้าด้วยความรู้และการศึกษา เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพ

Angelic – Design Healthcare Solutions

โซลูชันด้านสุขภาพ – นิยามใหม่ของความเป็นเลิศด้านงานปลอดเชื้อ

OUR VISION

"เพื่อเป็นผู้นำระดับโลกในโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพ การบุกเบิกนวัตกรรมและความเป็นเลิศในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ

เรามองเห็นโลกที่สถานพยาบาลดำเนินงานด้วยมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัย, ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน เพื่อรับประกันความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยและบุคลากร "

OUR MISSION

"ภารกิจของเราคือการมอบความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้ ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย และการสนับสนุนแบบองค์รวมแก่สถาบันด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก"

Angelic - Design Healthcare Solutions
โซลูชันด้านสุขภาพ – นิยามใหม่ของความเป็นเลิศด้านงานปลอดเชื้อ
Our mission is to provide unparalleled expertise, cutting-edge products, and holistic support to healthcare institutions worldwide. We are dedicated to:

1.Advancing Healthcare Safety:

  • Lead the industry in developing and delivering state-of-the-art sterilization and disinfection solutions, promoting the highest standards of safety and infection control.

2.Empowering Professionals:

  • Educate and empower healthcare professionals through comprehensive training programs, fostering a culture of continuous improvement and knowledge-sharing.

3.Innovating for Sustainability:

  • Drive innovation in environmentally friendly and sustainable sterilization practices, contributing to a healthier planet and minimizing our ecological footprint.

4.Ensuring Compliance:

  • Assist healthcare facilities in achieving and maintaining regulatory compliance, guaranteeing the trust and confidence of patients, regulatory bodies, and the community.

5.Enhancing Operational Efficiency:

  • Optimize the design and layout of central sterile departments and gastroendoscopy units, maximizing efficiency and productivity for healthcare providers.

6.Building Long-Term Partnerships:

  • Cultivate lasting relationships with our clients, understanding their unique needs, and providing ongoing support to ensure their success in delivering exceptional patient care.

MEET OUR TEAM

กลุ่มที่ทำให้ความฝันเป็นจริง

จุดแข็งของเราอยู่ที่ความเชี่ยวชาญจากบุคคลของเรา

Angelic – Design Healthcare Solutions โซลูชันด้านสุขภาพ – นิยามใหม่ของความเป็นเลิศด้านงานปลอดเชื้อ

ก่อตั้งขึ้นโดย สุวิทย์ แว่นเกตุ โดยมุ่งมั่นที่จะนำผู้ที่มีความสามารถที่ดีที่สุดในสาขาต่างๆ ตั้งแต่สถาปัตยกรรมไปจนถึงการออกแบบตกแต่งภายในและการขาย เพื่อตอบสนองสำหรับงานการบริการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ผู้ก่อตั้ง

Founder: Expertise in Disinfection & Sterilization (https://www.cssd-gotoknow.org/)

ผู้ดูแลดำเนินงาน

Partner: Angelic company

ผู้ออกแบบควบคุม

Architect:

ผู้ประสานงานและทีมบริการ

Facilitator:

CONTACT US ANGELIC TEAM

หากท่านสนใจที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเรา หรือมีข้อเสนอทางธุรกิจ หรือสนใจที่จะซื้อสินค้า เรายินดีรับฟังจากท่าน