Training and Education Programs:

บริการโปรแกรมการฝึกอบรมความรู้เฉพาะด้านสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศเชื้อ พร้อมเวิร์กช็อป สัมมนา และหลักสูตรออนไลน์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

การใช้บริการ

PROCESS
OF BUYING

1

SITE & PRODUCTs VIEWING:
ดูสถานที่ & ความจำเป็นต้องใช้สินค้า

เราพร้อมช่วยในการดูและเก็บข้อมูลสถานที่เพื่อการออกแบบปรับปรุงที่สมบูรณ์แบบสำหรับให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำคุณสมบัติของเครื่องต่างๆ ที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

2

NEGOTIATING TERMS:
ปรับให้ได้ตามต้องการและเจรจาตกลง

เมื่อได้ข้อสรุปตามแบบความต้องใช้งานการตามมาตรฐานกำหนดพร้อมการตกลงข้อเสนอและเจรจาเพื่อใหได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเหมาะกับงบประมาณและความต้องการในการใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุด

3

CLOSE & CONTINUE:
ดำเนินการตามข้อตกลงจนจบงาน

เราพร้อมให้บริการและดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้ท่านได้เดินกลับเข้ามาอีกครั้งกับภาพในหัวที่ท่านต้องการในการทำงานจริง พร้อมกับการบริการด้านวิชาการการอบรมพนักงาน ให้แบบต่อเนื่องจนเชี่ยวชาญ

CONTACT ANGELIC TEAM

หากท่านสนใจที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเรา หรือมีข้อเสนอทางธุรกิจ หรือสนใจที่จะซื้อสินค้า เรายินดีรับฟังจากท่าน