เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ Medical instruments

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ Medical instruments เพื่อการนำมาทำให้ปราศจากเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

TOPIC FEATURES

สุวิทย์ แว่นเกตุ

2/24/20241 min read

เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ Medical instruments

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือความคิดความเข้าใจโดยทั่วไปที่ว่า วัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือแพทย์เช่น แสตนเลสมีความคงทนถาวรมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวไม่สึกกร่อนไม่เสียหาย โดยที่ความจริงก็คือมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นได้เสมอไป เพราะมันมีโอกาสถูกทำให้เกิดการชำรุดเสียหายได้จากหลายรูปแบบจากการนำมาใช้งานซ้ำๆ เช่น วิธีการใช้ การดูแลรักษา หรือกลไก เคมี ความร้อน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ถ้าเราเข้าใจเรื่องวัสดุและคุณสมบัติของมัน และรู้วิธีจัดการกับเครื่องมือเหล่านี้ เราก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือสแตนเลสของเราออกไปโดยไม่มีปัญหา

  • เครื่องมือผ่าตัดแบบ Micro surgery ต้องการการปฏิบัติในขั้นตอนการทำความสะอาดและการนำมาฆ่าเชื้อ(Medical device reprocessing) อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากความต้องการของการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้มีความละเอียดอ่อนและประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนและเล็กมาก

  • เครื่องมือทันตกรรมก็ต้องการการดูแลพิเศษเช่นกัน เนื่องจากความหลากหลายอย่างมากและวัสดุพิเศษที่ใช้ในแต่ละกรณี

เช่นเดียวกันกับส่วนประกอบเฉพาะของระบบมอเตอร์ในเครื่องมือผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องใช้งานในสภาพที่ปลอดเชื้อ ดังนั้นจำเป็นต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อใหม่หลังการใช้งานอย่างถูกต้อง เช่น อุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่และที่ใช้อากาศอัด หรือหัวเจาะ

กลุ่มเครื่องมืออื่นๆ ก็เช่นกันเพื่อให้สามารถรักษาฟังก์ชันการทำงานที่ดีและเพื่อรักษาคุณค่าของเครื่องมือให้สามารถใช้ได้ในระยะยาว ผู้ใช้ต้องมีส่วนร่วมอย่างมาก นั่นคือการรับประกันการปฏิบัติในขั้นตอนการทำความสะอาดและการนำมาฆ่าเชื้อ(Medical device reprocessing) และการดูแลที่ถูกต้อง ซึงเป็นวัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่จะพูดต่อไป

Disposal หรือ Single use instruments

เครื่องมือชนิดนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ครั้งเดียวเท่านั้น เนื่องจากการประเมินความเหมาะสมในการใช้งานครอบคลุมเฉพาะการใช้งานในแบบใช้ครั้งเดียวในลักษณะดังกล่าวเท่านั้น นี่คือเหตุผลที่เราจะไม่ไม่มีคำแนะนำเกี่ยวกับการรับประกันการปฏิบัติในขั้นตอนการทำความสะอาดและการนำมาฆ่าเชื้อ(Medical device reprocessing) และการดูแลที่ถูกต้องกับเครื่องมือชนิดนี้

ขั้นตอนการทำความสะอาดและการนำมาฆ่าเชื้อ(Medical device reprocessing)

โดยพื้นฐานแล้ว ขั้นตอนการทำความสะอาดและการนำมาฆ่าเชื้อ(Medical device reprocessing) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ประกอบด้วย:

  • การเตรียมการ (การจัดการเบื้องต้น การรวบรวม การทำความสะอาดเบื้องต้น และแยกชิ้นส่วนเครื่องมือออกจากกัน กับชนิดที่ต้องทำการแยกออก)

  • การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ การล้าง การทำให้แห้ง (หากจำเป็น)

  • การตรวจสอบความสะอาดและสภาพที่ยอมรับได้ของวัสดุด้วยสายตา

  • ดูแลและซ่อมแซมตามความจำเป็น

  • การทดสอบการทำงาน

  • การทำเครื่องหมาย

  • การบรรจุและการทำให้ปราศจากเชื้อ การยืนนันประสิทธิภาพ และจัดเก็บ

มาตรฐานข้อกำหนด (Standard and regulations)

เรื่องมาตรฐานข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำความสะอาดและการนำมาฆ่าเชื้อ(Medical device reprocessing) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในการควบคุมคุณภาพและการรับรองคุณภาพในกระบวนการเหล่านี้ เป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาลในการประเมินความเสี่ยง จำแนกพื้นที่ความเสี่ยงต่างๆ ให้คำแนะนำการทำงานมาตรฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่กำหนดขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในกระบวนการอย่างชัดเจน และมีเอกสารการรับรองที่เพียงพอ กระบวนการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ และการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหรือวิธีการอื่นที่ใช้ได้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ร่วมกับมาตรฐานการจัดวางสำหรับโหลดเครื่องล้าง/ฆ่าเชื้อ (Washer and Disinfector: W/D) และเครื่องฆ่าเชื้อเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่ขาดไม่ได้สำหรับการรับรองคุณภาพที่ต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวด

สำหรับมาตรฐานข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำความสะอาดและการนำมาฆ่าเชื้อ(Medical device reprocessing) มีความสำคัญเป็นพิเศษที่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในคู่มือการใช้งาน ไม่เพียงเพราะการไม่เอาใจใส่ต่อคำแนะนำเหล่านั้นอาจนำไปสู่การชำรุดเสียหายหรือการซ่อมแซมที่มีราคาแพงเท่านั้น แต่ยังรวมการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือความล้มเหลวในการใช้งานของผลิตภัณฑ์การแพทย์ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ปรึกษาผู้ผลิตหากมีข้อสงสัยใดๆ

แนะนำให้ใช้วิธีการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยเครื่องระบบอัตโนมัติ Automatic Washer and Disinfector กับเครื่องมือที่สามารถทนความร้อนได้

ส่วนเครื่องมือและส่วนประกอบร่วมที่นำมาเพื่อใช้ครั้งเดียว (Disposal หรือ Single use instruments) ต้องถูกทิ้งหลังจากการใช้งาน

ดูเพิ่มเติมใน: Yotube@SuvitChannelOne

อ่านเพิ่มเติม